Gravørlauget i Danmark

Gravørlauget blev stiftet i 1917 og er en organisation for gravør- og stempelvirksomheder i Danmark.
I slutningen af 1800-tallet begyndte gravørerne at tænke i fælles- skabsbaner, men først i 1917 stiftedes Gravørlauget i Danmark – dengang Dansk Gravørmester Forening – og det skete på grund af det stadig voksende pres fra fagforeningernes side. Sammenhold på mestersiden var en nødvendighed til imødegåelse af svendenes øgede krav om højere løn, kortere arbejdstid m.m.

Mere info

Hvornår betegnelsen gravering blev den officielle betegnelse for de fine arbejder, ordet associerer til, er lidt uvist, men skriver sig formentlig tilbage til begyndelsen af forrige århundrede. Men det var faktisk først i slutningen af 1800-tallet, at gravørerne begyndte at tænke i fællesskabsbaner.
Kunst- og kulturhistorien fortæller imidlertid at signetet, som konger og gejstlige benyttede til underskrift på forsegling af dokumenter, var kendt allerede i den sene middelalder. Nogle af signetstikkerne – datidens gravører – fremstillede tillige stempler til brug for fabrikation af mønter og kaldtes derfor også stempelskærere.

HVor finder jeg en gravør

Du er altid velkommen til at kontakte Gravørlaugets medlemmer for et uforpligtende tilbud.
Vi er repræsenteret over det meste af landet

 • A.B.A. Stempler / ADRIANS eftf. Indehaver Gravørmester Bjarne Johansson
  Heggelunds Alle 16, 
  2600 Glostrup, Tlf. 4345 4630
  e-mail:  post@aba-stempler.dk  www.aba-stempler.dk

 • Bent Møller-Hansens Eftf. Indehaver Gravørmester Kurt Mikkelsen
  Kronprinssegade 34 B, 1306 København K, Tlf. 61296000
  e-mail: 
  mikkeleva@mail.dk
 • Gravør Lind Gravørmester Henning Lind  
  Eriksvej 3 2690 Karlslunde, Tlf. 60198135
  e-mail: jl@gravoer-lind.dk  www.gravoer-lind.dk
 • Gørtler – Metalsmeden Gørtlermester Per Satterup
  Gammelgårdsvej 75F, 3520 Farum, Tlf. 4495 2140, Fax: 4499 2140
  e-mail: per@goertler-metalsmeden.dk  www.goertler-metalsmeden.dk
 • Schwartz Gravering ApS Indehaver: Gravørmester Ken Schwartz
  Vodroffsvej 28, 1900 Frederiksberg, Tlf. 3331 0220
  e-mail. schwartz@schwartz.dk   www.schwartz.dk
 • Seidahls Skilte & Sportspræmier Gravørmester Helmer Seidahl
  Laveskov Allé 403, 3050 Humlebæk, Tlf. 2751 0985
  e-mail. seidahl@hotmail.com
 • John Larsen Værktøjsfabrik John Larsen – Kenneth Larsen
  Englandsvej 382A, 2770 Kastrup, Tlf. 3250 9656, Fax: 3250 5956
  e-mail: mail@jlv.dk
 • Nordisk Metalkunst v/ Gravørmester Stiig Kalsing
  Riskær 2, 2765 Smørum, Tlf. 3297 1411, Fax: 3297 0116
  e-mail: nmk@metalkunst.dk
 • Gravørmester Erik Grønvold
  Parkvej 21, 2830 Virum, Mobil: 21793592, Tlf. 4585 9915
  e-mail: erg@webspeed.dk
 • Gravørmester Søren Christiansen  
  Ålandsparken 15 9670 Løgstør, Tlf. 20120499, Fax: 4848 1977
  e-mail: soren.neros@adr.dk
 •  Guldsmed Torben Jensen     
  Knabstrupvej 57, 2700 Brønshøj, Tlf. 29933157, 
  e-mail: 
  carlo@guldjensen.dk  
 • Gravørmester Sven Langemark
  Zeus Boulevard 47, 2650 Hvidovre, Tlf. 3678 8890, Mobil: 2123 5250
  e-mail: byens@post11.tele.dk
 • Pens. Gravørmester Erik Schwartz
  Ilbjerg Allé 106, 2860 Søborg, Tlf. 4491 5097 / 4075 4220, Fax 3331 5620
  e-mail: erik@schwartz.dk 
 • Pens. Gravørmester Hugo Andreæ
  Tjørnelunds Alle 6 St.tv., 2500 Valby, Mobil: 4063 6622
  e-mail: gravoren@gmail.com   
 • Pens. Gravørmester Bent Jensen
  Engstrupgårdsvej 7, 2650 Hvidovre, Tlf. 3678 6813, Fax: 3678 6813
  e-mail: bjgravoer@gmail.com